NGM - RETERA

ŠTASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI   /   SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAN
*    ŠTASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI      *     SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAN      *
Přejít na obsah

NGM

NA ZDRAVÍ
Nová Germánská Medicína
Nová germánská medicína
- zcela nový pohled na vznik nemocí
    Dr. Hamer předložil v roce 1981  na Katedře medicíny Univerzity v Tübingenu svůj objev podložený a ověřený, v němž dokazuje, že každé onemocnění začíná specifickým emočně vyhraněným biologickým konfliktem či šokem. Z tohoto objevu se vyvinul naprosto nový revoluční směr medicíny nazvaný jako Germánská nová medicína a později v zámoří též Meta Medicína. Tento objev, prokázaný již na desetitisících pacientů, nám dává porozumění vzniku, průběhu a vyléčení jakéhokoli onemocnění.

     Stejně jako funguje gravitační zákon na zemi, fungují i zákony vzniku onemocnění, které označuje Dr.Hamer mimo jiné za železné pravidlo rakoviny:

1.      Příčina každého onemocnění spočívá v konkrétním prožitém konfliktu nebo šoku. Může to být jakákoliv událost, která je Nečekaná, Dramatická, Izolovaná a Bez strategie řešení. Tento šok se projevuje okamžitě na 3 úrovních: mysl, mozek a orgán. Konkrétní emoční náplň (o té rozhoduje mysl) určuje konkrétní místo dopadu na relé mozku a tím i projev v konkrétním orgánu.

2.      Každé onemocnění má dvě fáze – stresovou, kdy se snaží mysl i tělo řešit konflikt a léčebnou, kdy je konflikt v mysli vyřešen a relé mozku i orgán se opravuje. Po dokončení je tkáň dokonce odolnější a zdravější, čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

3.      a) Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečných plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjejí všechny orgány. Pro Novou medicínu je důležité, že v závislosti na příslušnosti orgánu k těmto plátkům, probíhají fáze onemocnění a orgánové reakce svým specifickým způsobem a podle projevu onemocnění se určuje, v jaké fázi se onemocnění nachází.       
      b) V počátcích embryonálního vývoje se též definuje pravo/levá dominance, jež určuje dopad konfliktu na pravou či levou stranu mozku a tím i p/l stranu těla. Podle tohoto pravidla lze pak určit, zda se konflikt udál ve vztahu s partnerkou, otcem, matkou, šéfem v práci, dítětem apod.

4.      Mikroby, bakterie a viry nejsou našimi nepřáteli, ale naopak pomáhají vytvářet naše vnitřní prostředí a v obou fázích nám významně pomáhají. Smysl bránit se proti nim léky má jen tehdy, když se příliš přemnoží a tělo nemá sílu je samo regulovat.

5.      Onemocnění není chybou, zlým osudem ani tajemnem neznámého. Je to přesný program přírody = smysluplná reakce těla na konkrétní konfliktní situaci.


Created by Ing. Jaroslav Krajíček - www.jakr.cz
RETERA
Život může přinášet bolesti a masáže mohou přínášet úlevu.
Léčivá moc doteku odstraňuje stres, aktivuje imunitu a navrací zdraví.
Návrat na obsah